Novinky

Predaj povolení na rybolov bude dňa 18.3.2023 od 9.00 do 13.00 hod.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk