Cenník hosťovacie povolenia 2024

Cenník hosťovacích povolení na rok 2024

MO SRZ Stará Turá, revíry VN Dubník I, VN Matejovec
Denné povolenie - kaprové - člen SRZ20 €
Týždenné povolenie - kaprové - člen SRZ80 €
Týždenné povolenie - kaprové pre deti - člen SRZ5 €
Denné povolenie - kaprové - pre cudzincov (podmienkou je preukázanie sa členským preukazom zahraničnej rybárskej organizácie)20 €
Týždenné povolenie - kaprové - pre cudzincov (podmienkou je preukázanie sa členským preukazom zahraničnej rybárskej organizácie)80 €

K povoleniu pre cudzincov je potrebný aj platný rybársky lístok, ktorý je možné zakúpiť u predajcu rybárskych povolení.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk