Revíry MO SRZ Stará Turá

Revíry MO SRZ Stará Turá

Revírne čísla a popis revírov

Z 2-0800-4-1 Jablonkalososový - P lovný SRZ 0
Potok Jablonka od sútoku s Dudváhom v obci Hrachovište po pramene.
Z 2-1080-1-1 Kostolníkkaprový lovný SRZ 0

Potok Kostolník od sútoku s Dudváhom č. 6 pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č.1 a od cestného mosta ATC nad Dubník č.1 po výpusť z Dubník č.2.

Z 2-0470-4-1 Dudváh č. 6lososový lovný SRZ 0

Čiastkové povodie Dudváhu od horného okraja železničného tunela nad obcou Čachtice po kamenný most pri poľovníckej chate nad osadou Topolecká - smer Grúnka a Súšarský potok od sútoku pri ZŠ v Starej Turej po cestný mostík v osade Súš, miestna časť u Samkov.

Z 2-4690-1-1 Dubník č.1kaprový lovný SRZ 18 ha

Vodná plocha nádrže pri Starej Turej od vtoku po ľavostranný výbežok zvaný Kosa - neresisko rýb (zákaz lovu).

Z 2-4700-1-1 Dubník č.2 kaprový lovný SRZ 35 ha

Vodná plocha nádrže pri Starej Turej.

Z 2-5020-1-1 Matejoveckaprový lovný SRZ 7 ha

Vodná plocha nádrže pri obci Krajné - miestna časť Matejovec.

Z 2-0370-4-1 Drgoňova dolinalososový - P lovný SRZ 0

Potok od ústia do priehrady Dubník II po pramene.

Z 2-4811-1-2 Jablonkakaprový chovný SRZ 0,49 ha

Vodná plocha vybudovaná v rámci úpravy Maliarikovho potoka.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk