Deti

Detský rybársky krúžok 

Moje meno je Ivan Surman a dovoľte, aby som Vám pár riadkami predstavil detský rybársky krúžok v Starej Turej, ktorého som vedúci.

Cieľom nášho krúžku je vychovávať deti ku kladnému vzťahu k prírode, vode, rybám a zároveň k samotnému rybárčeniu. Krúžok navštevuje 90 detí. Počas rybárskej sezóny sa zúčastňujeme rybačiek na našich miestnych vodách. Tradične sa zúčastňujeme detských rybárskych pretekov našej MO a takisto máme svoje vlastné preteky krúžku. 

S deťmi organizujeme pravidelné brigády na našich vodách. Upravujeme terén, zbierame, odpadky, kosíme,hrabeme a nakoniec s radosťou lovíme na čistých miestach, ktoré si takto udržiavame. 

Ako vedúci krúžku mám neľahkú úlohu, ale čas ktorý obetujem pre deti sa vracia v podobe radosti detí a ich úspechov z rybačiek. Je pekné po rokoch vidieť výsledky.

Verím, že spoločne sa nám bude dariť zväčšovať kvalitu krúžku a naše deti, naša budúcnosť nám to raz oplatí. Srdečná vďaka!  Petrov ZDAR!

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk