Novinky

Predaj rybárskeho povolenia pre rok 2023 na dobierku cez slovenskú poštu

Do obálky vložte:    

  • členskú legitimáciu
  • starý štátny lístok (podľa neho bude vystavený nový)
  • tabuľku s označenými známkami, ktoré si chcete zakúpiť (tabuľka v spodnej časti)
  • nezabudnite v tabuľke vyznačiť, či máte odpracovanú brigádu (ak máte brigádnickú povinnosť)
  • zápisné: 100 €

 

Zalepenú obálku zašlite poštou na jednu z adries:

MO SRZ Stará Turá                                  MO SRZ Stará Turá                                             MO SRZ Stará Turá
Miroslav Antal                                         Rybničné hospodárstvo  1057                              Eva Radenová
SNP149/62                                            Dubník I                                                            Hurbanova 125/19
916 01 Stará Turá                                    916 01 Stará Turá                                               916 01 Stará Turá

Po spracovaní vám budú povolenky zaslané slovenskou poštou na dobierku. Treba počítať s poplatkami, ktoré budú prirátané k cenám povolení. V prípade nejasnosti volajte členov výboru.   

Tlačivo na predaj rybárskeho lístku   (tlačivo si treba stiahnuť, vyplniť a priložiť do obálky s požadovanými dokladmi)

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk