Novinky

Detský rybársky krúžok

sa uskutoční dňa 28.01.2023 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ Komenského.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk