Novinky

Od 1. júla 2023 sa mení predajné miesto hosťovacích povolení (2023) nainfinity gym
 rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá:

  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec       2-5020-1-1

Nové predajné miesto nájdete na adrese:    

INFINITY GYM (Fitnes Relax)
Hurbanova č.155
916 01 Stará Turá
Lukáš Stacho - tel. +421 (903) 846 950
e-mail:  lukasstacho11@gmail.com

V prípade neprítomnosti kontaktovať: Miroslav Antal - tel. +421 (918) 392 145
                                                     Eva Radenová - tel. +421 (905) 525 021 

Prosíme dohodnúť 24 hodín vopred.

Cenník hosťovacích povolení na rok 2023...

Výbor MO SRZ Stará Turá
 

V sekcii "Hospodár" nájdete nový cenník hosťovacích povolení na rok 2023 MO SRZ Stará Turá, revíry VN Dubník I a VN Matejovec.

na rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá od  01. júna 2023 a to:
 
  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec      2-5020-1-1
 
Predajca:  Blaško Miroslav
Kontakt:    0905 732 483  (prosím dohodnúť  24 hod. dopredu) 
Predajné miesto:  hrádzny dom  S. V. P., na hrádzi VN Dubník č.1
V prípade v neprítomnosti: Antal Miroslav
Kontakt: 0918 392 145
 

Dňa 22.4.2023 sa uskutoční detská brigáda za účelom čistenia revírov Dubník1 a Dubník 2. Stretnutie sa uskutoční o 9:00 na rybničnom hospodárstve. V prípade ze by pršalo sa brigáda ruší.

Detský rybársky krúžok sa uskutoční dňa 11. 3. 2023 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk