Novinky

Od 1. júla 2023 sa mení predajné miesto hosťovacích povolení (2023) nainfinity gym
 rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá:

  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec       2-5020-1-1

Nové predajné miesto nájdete na adrese:    

INFINITY GYM (Fitnes Relax)
Hurbanova č.155
916 01 Stará Turá
Lukáš Stacho - tel. +421 (903) 846 950
e-mail:  lukasstacho11@gmail.com

V prípade neprítomnosti kontaktovať: Miroslav Antal - tel. +421 (918) 392 145
                                                     Eva Radenová - tel. +421 (905) 525 021 

Prosíme dohodnúť 24 hodín vopred.

Cenník hosťovacích povolení na rok 2023...

Výbor MO SRZ Stará Turá
 

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk