Novinky

Tradičné Rybárske preteky, ktoré sa konajú dňa 19. mája 2024 na Vodnej nádrži Dubník I

Predaj povolení

  • 18.5.2024   od 16.00 - 18.00 hod      (rybničné hospodárstvo)
  • 19.5.2024   od 05.00 hod                 (pláž Dubník)

Program

  • 06.00 - 12.00 hod                             Preteky
  • od 12.30 hod                                    Vyhodnotenie a tombola 

Štartovné

  • Domáci                                             5€
  • Hostia                                               10€

     

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk