Novinky

na rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá od  01. júna 2023 a to:
 
  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec      2-5020-1-1
 
Predajca:  Blaško Miroslav
Kontakt:    0905 732 483  (prosím dohodnúť  24 hod. dopredu) 
Predajné miesto:  hrádzny dom  S. V. P., na hrádzi VN Dubník č.1
V prípade v neprítomnosti: Antal Miroslav
Kontakt: 0918 392 145
 

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk