Novinky

Predaj hosťovacích povolení na rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá od  1. júna 2024 a to:
 
  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec       2-5020-1-1
Predajca:  Danko Roman
Kontakt:    0905 700 300 (prosím dohodnúť dopredu) 
Predajné miesto:  hrádzny dom  S. V. P., na hrádzi VN Dubník č.1
V prípade neprítomnosti: Antal Miroslav
Kontakt: 0918 392 145

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk