Novinky

Detský rybársky krúžok sa uskutoční dňa 11. 3. 2023 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk