Novinky

Dňa 22.4.2023 sa uskutoční detská brigáda za účelom čistenia revírov Dubník1 a Dubník 2. Stretnutie sa uskutoční o 9:00 na rybničnom hospodárstve. V prípade ze by pršalo sa brigáda ruší.

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk