Novinky

2% z dane

Milí priatelia, rybári, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, v oblasti podpory športu detí a mládeže. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.
Postup krokov v prípade darovania 2 % našej organizácii sa mierne líši podľa toho, či ich chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne darovania Vašich 2% z daní neváhajte osloviť tajomníčku SRZ MO p. Evu Radenovú (jej kontaktné údaje nájdete v kontaktoch na našej stránke).

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk