Cenník na rok 2023

Cenník rybárskych povolení na rok 2023

Štátny rybársky lístok pre deti od 3 do 14 rokov0 €
Štátny rybársky lístok ročný7 €
Štátny rybársky lístok trojročný17 €
Členská známka pre deti od 3 do 14 rokov1 €
Členská známka pre mládež od 15 do 18 rokov17 €
Členská známka pre dospelých32 €
Miestna kaprová povolenka pre deti od 3 do 5 rokov0 €
Miestna kaprová povolenka pre deti od 6 do 14 rokov14 €
Miestna kaprová povolenka pre mládež od 15 do 18 rokov40 €
Miestna kaprová povolenka pre študentov od 19 do 25 rokov50 €
Miestna kaprová povolenka nad 80 rokov0 €
Miestna kaprová povolenka ZTP s doprovodom40 €
Miestna kaprová povolenka pre dospelých50 €
Zväzová kaprová povolenka pre deti od 3 do 14 rokov10 €
Zväzová kaprová povolenka pre dospelých50 €
Miestna pstruhová povolenka dodatková33 €
Miestna pstruhová povolenka pre dospelých50 €
Lipňová zväzová povolenka pre dospelých50 €
Brigádnická povinnosť1 hod/10 €
Zväzový poriadok kaprový / lipňový 1 € (ks)
Stanovy platné od 1. januára 2023 (každý člen MO) 1 €
Údržba ciest (vjazd DI) 6 €

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk